Рок за предају радова за конкурс помера се за 30. април 2017. године. 
Литерални радови се могу слати и електронском поштом (емаил).

Рок за предају радова за конкурс помера се за 30. април 2017. године. 
Литерални радови се могу слати и електронском поштом (емаил).