Због прекида редовне наставе, рок за пријем радова на Конкурс "Дани ћирилице 2020." одлаже се до првог маја.Због прекида редовне наставе, рок за пријем радова на Конкурс "Дани ћирилице 2020." одлаже се до првог маја.Литерани радови се могу слати мејлом. Изузетно за ову годину, из места у којима не раде поште,мејлом се могу слати и претходно скенирани калиграфски радови, иницијали, илустрације и минијатуре.